کانون های THS 2013، A57- D&D Builders Hardware Co.

کانون های THS 2013، A57- D&D Builders Hardware Co.

2013/10/30 DD

از بازدید شما در تایوان Hardware Show (THS) 2013 سپاسگزاریم
تصاویر سفینه فضایی به صفحه فیس بوک ما آپلود شده اند، شما بیش از حد خوش آمدید به بازدید، و ما نظر و نیاز خود را در مورد موارد ما.

یک روز عالی داشته باشید و منتظر شنیدن از شما باشید.

D & D خدمه

انتشار مطبوعات