D & D در فیس بوک و بلاگر!

D & D در فیس بوک و بلاگر!

2013/02/21 DD

عزیزان ارزشمند مشتریان و همه دوستان عزیز D & D،

ما در حال حاضر مکان های جدید در فیس بوک و بلاگر را داریم، این روش های دیگر ما می توانیم ارتباط آسان و شنیدن نظرات بیشتری از شما داشته باشیم.
لطفا به فیس بوک بپیوندید و بلاگر ما را ببینید.

انتشار مطبوعات