جشن قایق اژدها ترک.

جشن قایق اژدها ترک.

2014/05/30 DD

مشتریان عزیز ارزشمند،

آیا شما قبلا از zongzi برنج لذت می برید؟
آماده تماشای هیجان انگیز قایق مسابقه قایق

D & D برای تعطیلات خوب ترک می کند و به 3 ژوئن کار می کند.
لطفا در صورت تمایل به ارسال ایمیل خود به ما برای هر نیاز، dnd.dnd@msa.hinet.net.

جشن بزرگ قایق اژدها داشته باشید!


D & D خدمه


قایق اژدها

انتشار مطبوعات