خدمات سفارشی

خدمات سفارشی

سفارشی سازی، OEM و ODM

با توجه به اقلام سفارشی، ما می توانیم محصولات را با توجه به طرح ها، نقشه ها و نمونه های خود را تولید کنیم. اگر شما نیاز به سخت افزار سفارشی دارید، لطفا اطلاعات مرتبط را برای ارزیابی ما روانه کنید. محصولات به سفارش ساخته شده است، آنها در بیشتر از نیاز شما در دسترس هستند.

موارد زیر محصولات OEM ما برای مرجع شما ارائه شده است.

انتشار مطبوعات