گواهینامه ها

گواهینامه ها

گواهینامه های شرکت و محصولات

شرکت سخت افزار D&D Builders توسط TÜV Rheinland ، DUNS معتبر و ثبت شده است.

دستگاه های خروجی ما UL ذکر شده است.
SLIDEbackدرب کشویی نزدیک تر دارای گواهینامه CE ، گواهینامه SGS و RoHS سازگار است.

D&D همچنین حق ثبت اختراع ما را داردSLIDEback درب کشویی نزدیک تر و شیشه قفل پچ.

بیانیه مطبوعاتی