جشن مبارک ماه!

جشن مبارک ماه!

2014/09/05 DD

مشتریان عزیز ارزشمند،

دومین روز بزرگ برای ما در طول یک سال، جشن ماه!
قبل از رفتن به خانه به زمان مناسب با خانواده خود، لذت بردن از شادی، قدردانی از ماه زیبا.
شاید به تایوان می آیند تا یک وقت عالی با ما، خانواده D & D داشته باشیم.

D & D برای تعطیلات گرم و شاد ترک خواهد کرد و به 9 سپتامبر بازگشته است.
لطفا در صورت تمایل به ارسال ایمیل خود به ما برای هر نیاز، dnd.dnd@msa.hinet.net.

یک جشن بزرگ ماه داشته باشید.

D & D خدمه


جشن مبارک ماه

انتشار مطبوعات