جشن مبارک ماه!

جشن مبارک ماه!

2014/09/05 DD

مشتریان عزیز ارزشمند،

روز دوم بزرگ برای ما در طول یک سال، جشنواره ماه!
پیش از آنکه به خانه برسید، وقت خود را با خانواده تان به اشتراک بگذارید، از شادی لذت ببرید، از ماه زیبا قدردانی کنید.
شاید به تایوان می آیند تا یک وقت عالی با ما، خانواده D & D داشته باشیم.

D & D برای تعطیلات گرم و شاد ترک خواهد کرد و در 9 سپتامبر به کار خود ادامه خواهد داد.
لطفا در صورت تمایل به ارسال ایمیل خود به ما برای هر نیاز، dnd.dnd@msa.hinet.net.

یک جشن بزرگ ماه داشته باشید

D & D خدمه


جشن مبارک ماه

انتشار مطبوعات