روزها برای روز قیامت

روزها برای روز قیامت

2014/04/03 DD

ارزشمند مشتری محترم،

دفتر ما از 4/4 ~ 4/6 برای روز قیامت محکوم خواهد شد.
اگر نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید، ما وقتی به عقب برگردیم در 4/7، به شما خواهیم رسید. متشکرم.

آخر هفته خوبی داشته باشی.

D & D خدمه

انتشار مطبوعات