روزهای خاموش برای روز قیامت

روزهای خاموش برای روز قیامت

2014/04/03 DD

ارزشمند مشتری محترم،

دفتر ما از روز 4/4 ~ 4/6 برای روز قیامت محاصره خواهد شد.
اگر نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید، ما وقتی به عقب برمی گردیم که در 4/7 به شما پاسخ می دهد. متشکرم.

آخر هفته خوبی داشته باشی.

D & D خدمه

انتشار مطبوعات