ویدئو

ویدئو

نصب و راه اندازی کشویی کشویی SLIDE نزدیکتر

لطفا ویدیوهای زیر را برای عملیات واقعی و نصب و راه اندازی درب کشویی SLIDE ما نزدیک تر ببینید.
از طریق فیلم های ما، شما می دانید چقدر شگفت انگیز SLIDE کشویی درب نزدیک است.

Application of SLIDE back sliding door closerFeatures of SLIDE back sliding door closerInstallation of SLIDE back sliding door closer in a coffee shopInstallation of 1 piece connected bracket (SDC-MBF)Installation of 2 pieces adjsutable bracket (SDC-MBA)Installation of pin bracket (SDC-MBP)انتشار مطبوعات