MosBuild 2015

MosBuild 2015

2015/02/26 DD

MosBuild دوباره به زودی در حال آمدن است!
بیایید در مسکو دیدار کنیم
امیدوارم آنجا ببینمت!

اطلاعات غرفه

  • MosBuild 2015، 14-17 آوریل، در Expocentre در مسکو.
  • D&D Builders Hardware Co. ، Pavilion 8، Hall 2 پایه شماره: U141
ویترین

انتشار مطبوعات